Himura Kenshin Shinta Miss Kaoru ShipCategories:   Rurouni Kenshin