Tags: Anime, Rurouni Kenshin, Himura Kenshin, Nakajima AtsukoCategories:   Rurouni Kenshin